Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Bình (Cục Hải quan Hải Phòng). Ảnh: T.Bình.

Theo Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan), Cổng Thông tin tờ khai hải quan ra đời với mục tiêu cung cấp tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Việc sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử sẽ góp phần tích cực thực hiện các nội dung: Giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; kết nối chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành và với cơ quan Hải quan theo mục tiêu đề ra tại các Nghị quyết 19 của Chính phủ.

Với việc vận hành Cổng Thông tin tờ khai hải quan, các cơ quan liên quan có thể dễ dàng tiếp nhận thông tin tờ khai điện tử bằng cách: Sử dụng tài khoản do Tổng cục Hải quan cấp truy cập vào địa chỉ http://tkhqdt.customs.gov.vn để tra cứu thông tin. Đây là hình thức đơn giản, thuận tiện, dễ triển khai, dễ áp dụng cho số lượng lớn người sử dụng của nhiều cơ quan liên quan;

Kết nối hệ thống thông tin (của các cơ quan liên quan) với Cổng Thông tin hải quan để sử dụng thông tin tờ khai dưới dạng dữ liệu điện tử;

Sử dụng dưới dạng tin nhắn do Tổng cục Hải quan cung cấp từ số điện thoại 0869600633. Trường hợp này chỉ áp dụng đối với các cơ quan kiểm tra, bao gồm: Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường, Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền kiểm tra theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu và lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Cổng Thông tin tờ khai hải quan điện tử ra đời trong nỗ lực kết nối với các bộ, ngành của cơ quan Hải quan với mục tiêu hướng đến là cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi thương mại. Thực hiện đúng tinh thần “đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn” như Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử đã đặt ra.

Hiện, thủ tục hải quan điện tử được thực hiện tại 100% chi cục hải quan trong cả nước, thu hút hầu hết số doanh nghiệp có hoạt động XNK thường xuyên tham gia.