Royal Logistics cung cấp các loại container, sửa chữa, đóng mới và lên thiết kế công năng như:

 

Container Hotel & Resort

 

 

Container House & Office

 

 

Container Brand New