Vận tải nội địa: chúng tôi hiện có những mối quan hệ đối tác với các doanh nghiệp vận tải chuyên nghiệp tại Việt Nam, đảm nhận việc vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam, Cambodia và nam Trung Hoa. Tất cả xe đầu kéo đều được trang bị hệ thống GPS tiên tiến để khách hàng tiện kiểm tra.

Chúng tôi hiện cung ứng:

  • Xe tải hạng nhẹ và nặng
  • Đầu kéo Container  20’, 40’ và container lạnh
  • Xe mọc sàn cho việc vận chuyển hàng quá khổ, quá tải