Dịch vụ hải quan: Royal Logistics đang là đại lý hải quan hợp pháp, chịu trách nhiệm trong việc thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục chứng từ hải quan cho tất cả các loại hàng hóa xuất nhập khẩu được yêu cầu. Với đội ngũ chuyên nghiệp, Royal Logistics sẽ giúp khách hàng tối ưu hóa hiệu quả, giảm thiểu thời gian và chi phí dịch vụ.

Dịch vụ Hải quan bao gồm:

 • Thủ tục Xuất nhập khẩu hải quan
 • Tính thuế xuất / nhập khẩu
 • Xác định mã HS
 • Thủ tục Tái xuất hoặc tái nhập
 • Vận chuyển hàng nguy hiểm
 • Bonding / Ex-bonding
 • Thủ tục hàng quá khổ, quá tải
 • Xin các giấy phép theo yêu cầu
  • Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận xuất xứ để yêu cầu quyền lợi theo Hiệp định thương mại tự do
  • Giấy chứng nhận KDTV
  • Giấy chứng nhận khử trùng
  • Giấy chứng nhận sức khỏe
  • Giấy chứng nhận phân tích
  • Giấy phép xuất nhập khẩu đối với hàng hóa bị hạn chế
  • Giấy chứng nhận hàng hóa nguy hiểm
  • Giấy chứng nhận nghề cá
  • Kiểm tra trước khi giao hàng
  • Chính sách bảo hiểm
  • Chứng nhận bức xạ